מועדון לקוחות

הצטרפו עכשיו!

הוסף הסרהתנאים כלליים

תנאים כללים ודמי ביטול

 

תנאים כללים

הטיולים המוצעים בחוברת זו ובהצעות המתפרסמות על ידי סנטר בע"מ מדי פעם לציבור הרחב כפופים לתנאים המפורטים להלן ועצם הרשמת הנוסע לטיול והשתתפותו בו מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו.

 

מחירי הטיול נקבעים בדולרים ומחושבים לפי שער העברות והמחאות גבוה כפי שפורסם ביום העסקים האחרון שקדם למועד התשלום ומבוססים על תעריפי עלות השירותים הנכונים ליום הדפסת החוברת. כל שינוי עשוי לגרור שינוי במחיר.

 

כללי

מסלולי הטיולים והביקורים השונים מתוכננים על סמך ההיכרות והניסיון הרב שצברנו. יחד עם זאת ייתכנו לעיתים שינויים בשל גורמים לא צפויים שאינם בשליטתנו שיביאו לשינוי בתאריכים, בסדר הביקורים, בלינות, בטיסות וכדומה. מטרתנו כמובן לקיים את המסלול כמתוכנן במלואו וברמה המובטחת אך אנו שומרים לעצמנו את הזכות לביצוע השינויים המתחייבים. הקריטריונים לדירוג שירותי התיירות, אמינותם וטיבם אינם אחידים ולא תמיד תואמים את אמות המידה המוכרות לנו. יש לקחת עובדה זו בחשבון ולראותה כחלק מחוויית הטיול והמפגש עם המדינות שבהן אנו מבקרים.

 

תשלום

הרשמה לטיול המפורט בחוברת זו ובכל פרסום אחר תיעשה במילוי טופס הרשמה ע"י סוכן הנסיעות ובחתימת הנוסע. עם ההרשמה תשולם מקדמה של 300$ בטיולים לאירופה ו- 400$ בטיולים ליעדים אחרים. השתתפות בטיול מותנית בכך שהמארגנים קיבלו מהנוסע את מלוא התשלום עבור השירותים שהוזמנו, לא יאוחר מ-15 יום לפני מועד ההתחלה של טיול.

המארגנים יהיו רשאים לבטל הרשמת נוסע במקרה שלא שולם להם מלוא התשלום כמפורט לעיל. כל תוספת עלות הנובעת משינוי שערי המטבע, מחירי כרטיסי הטיסה,עלויות הלינה בבתי מלון., התחבורה, מס' נמל, כרטיסי כניסה לאתרים השונים וכיו"ב- יחול על הנוסע בלבד. כספי הלקוחות מובטחים כמתחייב מתקנות שירותי תיירות.

 הנחת חבר מועדון 

חברי מועדון : "חבר"  , "הוט" , "הסתדרות המורים" , "קרנות השוטרים " וכל השאר .
הנחת חבר מועדון תינתן ע"פ הסכם בין חברת "סנטר נסיעות" ובין המועדונים השונים אך ורק ע"י הצגת 
כרטיס חבר מועדון של הנוסע המשתתף בטיול ו/או בן משפחה מקרבה ראשונה. 
אין כפל הנחות על הנחת חבר מועדון.

הנחת המועדון ניתנת מהמחיר המלא בלבד.
 

השתתפות בטיול

המארגנים רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שיקול דעתם אינו מתאים להימנות עם משתתפי הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתם. על הנוסע להודיע למארגנים טרם הרשמתו על כל מגבלה בריאותית או אחרת שעשויה להקשות על השתתפותו בטיול.

המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נסע בטיול, אשר יש בה משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שיקול דעתם. יציאת כל קבוצה מותנית בהשתתפות 25 נוסעים לפחות ואין הגבלה על מספר מקסימלי של משתתפים. בטיול ישתתפו נוסעים כמספר מקומות הישיבה באוטובוס.

הטיולים המתפרסמים בחוברת זו ובהצעות המתפרסמות מדי פעם בפעם ע"י סנטר נסיעות בע"מ פתוחים להרשמה לכלל הציבור. לא תתקבל תלונה ו/או טענה בנושא גילאי המטיילים ו/או מצב בריאותם ו/או כישוריהם. טיולים התחומים בקבוצות גיל הנם בבחינת המלצה בלבד. אין באפשרות החברה לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל, ולא תתקבלנה טענות על חריגה מהגבלות הגיל.

חברת סנטר נסיעות רשאית לבטל טיול בכל סיבה שהיא, ללא שום צורך במתן הסברים וללא גביית דמי ביטול מצד הנוסע, ללא פיצויי לנוסע ובתנאי שהביטול ייעשה עד 10 ימי עסקים טרם מועד היציאה.

החזרים

סוכני המארגנים, נציגיהם, מלווי הקבוצה או כאחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל חריגה מהתנאים המפורטים. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע מסיור, או מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי מלון, כניסה לאתרים וכיוצא באלה. נוסעים שיוותרו מראש על שירותי תיירות ויקבלו אישור לכך יזוכו בהתאם ולפי תעריף קבוצתי.

 

טיסות

הטיסות מתבצעות ע"י חברות התעופה השונות ובכפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה. לא תמיד הטיסות הנן ישירות ולעיתים יש להחליף מטוס או שהטיסה נוחתת בנחיתת ביניים בדרכה וכמו כן גם בחזרתה. קיימת אפשרות שהטיסות יתבצעו בפועל ע"י חברות אחרות שלהן יש הסכמי שיתוף פעולה עם חברת התעופה שמה פורסם ולהפך (  (Codeshare . ייתכנו מקרים חריגים, בהם עקב הרשמת יתר לטיסה ע"י חברת התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים), יאלצו נוסע בודד או חלק מהקבוצה לטוב בטיסה שונה מזו של שאר חברי הקבוצה. במקרה שכזה יעשו המארגנים כל שביכולתם על מנת לצמצם את הפגיעה בנוסע. ישנם טיולים שהחזרה שלהם ארצה מאוחרת. הדבר מאפשר יום נוסף לטיול, אולם צריך לזכור שפינוי החדרים הוא עד 12:00 בצהרי היום. ניתן בתשלום נוסף מראש להזמין את החדר ליום נוסף ובכך להאריך את השהות בחדר עד שעת היציאה. כל שינוי מהטיסה הקבוצתית (במועד, במסלול וכו') כרך תוספת תשלום בהסכמת המארגנים ובאישור חברת התעופה. בקשות לטיסות חריגות יתקבלו עד 15 יום לפני יציאת הטיול. כל תקלה או שינוי במועד הטיסות וכן מקרים של איחור, אובדן או נזק לנוסע ולמטענו הם באחריותה הבלעדית של חברת התעופה (בהתאם לאמנת ורשה)

 

תחבורה

בטיולים מאורגנים המפורסמים החוברות זו ובהצעות המתפרסמות מדי פעם בפעם ע"י חברת סנטר נסיעות בע"מ הסיורים הכלולים יתבצעו באמצעות אוטובוס עם נהג שיועמד לרשום הקבוצה ו/או תחבורה ציבורית, הכל עפ"י העניין. שעות העבודה של הנהג מוגבלות ע"פ החוק ואין זו מחובתו להסיע את הקבוצה בימים או בערבים החופשיים, למקומות בילוי ואתרים שאינם כלולים בתוכנית הטיול, או לבצע טיולים או סיורי בחירה. הנהג זכאי לתשלום עבור שירותים נוספים אלו. במידת האפשר ובמינות בהן נדרש הדבר, תעמיד סנטר נסיעות בע"מ לרשות המטיילים אוטובוס ממוזג אויר בהתאם לרמת המיזוג המוקבלת ביעד. במדינות מסוימות חל איסור להפעיל מזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה. באורלנדו ארה"ב ייתכנו מקרים בהם ישמש את הקבוצה האוטובוס המשמש גם אורחי מלון אחרים. אין המארגנים מתחייבים שמיזוג האוויר, במידה וקיים, יפעל בצורה מושלמת בתנאי חום קשים.

 

בתי מלון

המארגנים מציעים מגוון רחב של בתי מלון במסגרת הטיולים, חלקם במרכז, בפרברי בערים וחלקם מחוץ לערים. בתי מלון רבים בעולם, הנמצאים במרכז הערים, הנם ישנים או בסביבה מסחרית סואנת, בתי המלון שמבחוץ למרכזי הערים, בדרך כלל הנם חדישים ובסביבה שקטה.

בתקופות של תערוכות, ירידים, כינוסים ותחרויות ספורט בינלאומיות האכסון בערים השכנות.

בקרה של אכסון מחוץ לעיר יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס לביצוע תוכנית הטיול. האכסון בבתי מלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות כפי שנקבע על ידי המלון. ייתכנו חדרים מסוג "קומבי" דהיינו מיטה ועוד ספה הנפתחת למיטה בודדת או זוגית. לא תתקבלנה טענות בדבר אי התאמה של שותף לחדר. מטיילים בודדים אשר לא ירצו להתגורר יחדיו ידרשו לשלם תוספת חדר ליחיד. הנוסע בגפו יחוייב, באם הזמין חדר ליחיד או במידה ואין לו שותף לחדר, בתוספת חדר ליחיד. אין המארגנים מתחייבים לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שביקש זאת. במקרה של הזמנת חדר ל-3 איש או יותר, אפשר שבמקרה כזה תוכנס מיטה או מיטות נוספות לחדר זוגי. אין המארגנים מתחייבים לספק חדר מיוחד וגדול מחדר זוגי במקרה כזה. בארה"ב הנהוג הוא שבתי המלון מספקים חדר בעל שתי מיטות בלבד, לרוב שתי מיטות זוגיות. משפחה בת 3-4 נפשות המקשת חדר אחד תתאכסן, במקרה זה, בחדר אחד בין שתי מיטות כמפורט לעיל ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר.המארגנים מביאים לתשומת לב הנוסע את הנוהג בקשר לכניסה ויציאה של אורחים לבתי מלון. הכניסה היא בדרך כלל החל משעה 14:00 והיציאה לפני השעה 12:00 וזאת על מנת לאפשר לעובדי המלון את הניקוי, סידור, ואוורור החדרים עבור האורחים הבאים. ייתכנו מקרים בהם תאלץ הקבוצה להמתין לכניסה לחדרים או לפנותם בהתאם לשעות הנ"ל. במקרים כאלה ישתדלו המארגנים למצוא סידור על פי הנסיבות. בתי המלון יהיו בהתאם לרמה או ברמה דומה לאלו המפורסמים בחוברת לגבי כל טיול וטיול. רשימת בתי המלון תימסר למטיילים במידת האפשר טרם יציאת הקבוצה מהארץ. חלוקת החדרים מתבצעת ע"י בתי המלון ואין הדבר בשליטת המארגנים. ייתכנו מקרים בהם יקבלו המטיילים בהם יקבלו המטיילים חדרים פחות טובים מהרמה הכללית של בתי המלון או מחדרים שקיבלו מטיילים אחרים. אין אפשרות להבטיח קומה מסוימת, או אגף מסוים או חדר מסוים או חדרים צמודים או דלת מקשרת. יתכן וחדר ליחיד יהיה קטן יותר מחדר לזוג, אולם, מומלץ לנוסע בודד להזמין חדר ליחיד וכך תישמר לו הפרטיות.

המארגנים משתמשים במגוון רחב של בתי מלון ולעיתים קורה שבית המלון נמצא בתהליך שיפוצים או שלידו את שנמצא בבניה. במקומות רבים בעולם נהוג לכבות את מזגני האוויר בשעות מסויימות. גם כאן אין למארגנים שליטה ו/או יכולת להשפיע בעניין. בתי המלון מוזמנים זמן רב מראש אולם, במקרים אחדים ייתכנו שינויים עקב רישום יתר ו/או תערוכות ואירועים המתקיימים בתאריכים מקבילים. במקרה כזה המארגנים שומרים לעצמם את הזכות למצוא מלון חליפי באזור כאשר תוכנית הטיול לא תפגע או תשונה. במידה וסנטר נסיעות בע"מ בפרסומיה ציינה מלון מסויים ואותו מלון, עקב רישום יתר או תפוסה מלאה לא אושר, תועבר הקבוצה למלון בדרגה דומה.

 

מלווה קבוצה

מלווה הקבוצה הנו איש קשר בין המארגנים לנוסעים, המשמש כמנהל אדמינסטרטיבי לקבוצה משך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל המלווה, בין היתר, בארגון הסדורים בשונים, הקשורים בניהולו התקין של טיול, אוטובוס, המדריכים המקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיוצא באלה. ייתכנו מקרים בהם מלווה הקבוצה ימתין בנמל התופעה בחו"ל ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים. כמו כן, במקרים מסויימים ייתכן שהמלווה יאלץ להיפרד מהקבוצה בחו"ל, ובמקרה כזה יעמוד לרשות הקבוצה נציג מקומי.

 

נזקים –ביטוח

אין המלווים אחראים לנזקי הנוסע שייגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבדה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, הוצאות רפואיות וכיוצא באלה. המארגנים מציעים לנוסע לבטח עצמו על חשבונו בבטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל. מובהר ומודגש כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כלשהי. המארגנים מודיעים בזאת מפורשת, כי הם פועלים בארגון הטיולים כמתווכים בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים תוכניות הטיול ובכלל זאת חברות התעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיוצא באלה. לפיכך אין המארגנים אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי של הטיולים המפורסמים החוברת זו וכיוצא באלה, ועל ידי נותני השירותים הנ"ל או מי אשר פועל מטעמם.

 

כלכלה

בכל הטיולים ניתן פירוט הארוחות אשר כלולות במחיר הטיול. המארגנים מסיבים בזאת את תשומת לב הנוסעים לנושא הארוחות וארוחות מיוחדות. תפריט הארוחות נקבע מראש. רמת הארוחות שונה ממקום למקום, כך גם סוג האוכל, טעמו, גיוונו, כמותו ואופן הגשתו. ארוחות הבוקר הנן קונטיננטליות. הארוחות יכולות להינתן באולם מיוחד המשמש לקבוצות בטיולים מאורגנים. ארוחות הבוקר עשויות להיות מוגשות באריזה לחדר הנוסעים. בכל מקרה בו מבקש הנוסע לקבל ארוחה מיוחדת (צמחונית, כשרה, דיאטטית או אחרת), עליו להזמין זאת מראש ובכתב ולקבל על כך אישור. אין החברה המארגנת מקבלת על עצמה כל אחריות לספק ארוחות מיוחדות במהלך הטיול או בחלקו, אלא אם הוזמנו ואושרו. שירות מזון או משקאות במהלך הטיסות במידה וניתן, הוא באחריות חברות התעופה בלבד.

 

מניין ימי הטיול

במניין ימי הטיול המפורסמים בחוברת נכללים יום היציאה ויום החזרה מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד שובה. המארגנים מודיעים כי הם קשורים במועדי טיסות של חברות התעופה האחראיות בלעדית על מועדים ושינויים בלוחות הזמנים. המארגנים אינם אחראים לטיסה היוצאת בשעות אחר הצהריים או הערב, או טיסות החוזרות ארצה בשעות הבוקר. היה ובגלל שינוי בלוח הטיסות יגרעו ימי הטיול, אין המטיילים זכאים להחזר כספי אלא אם מספר הלילות בתוכנית המקורית ישתנה והמארגנים אכן קבלו החזר כספי בגין לילות לא מנוצלים.

 

תכנית הטיול

קיימת אפשרות שטיול מאורגן מסויים ישתלב במסלולו של טיול אחר גם אם זה מתבצע ע"י חברה אחרת. טיולים ימוזגו אם מספר משתתפים לא יאפשר יציאה עצמאית של הטיול. ייתכנו שינויים בסדר הימים והביקורים כפי שמופיעים בתכנית המקורית. המסלול והשירותים לא ישתנו כתוצאה מהשילוב או השינוי כאמור. סיורים מודרכים המופיעים בתכנית הטיול יארכו בדרך כלל בין 3 ל-4 שעות אלא אם צויין אחרת. דמי הכניסה הכלולים במחיר מפורטים בסעיף "כל זה כלול במחיר" בצמוד לכל מסלול. המחיר אינו כולל אתרים נוספים גם אם נזכרים בתאור המסלול. בטיולים בהם הקבוצה מתפצלת לשני יעדים, מלווה הקבוצה יצטרף ליעד בו רשומים מירב הנוסעים וביעד השני יעמוד לרשות הקבוצה נציג מקומי.

 

עישון ואכילה

בתוך האוטובוס חל איסור על עישון ואכילה. לחילופין תערכנה הפסקות למטרות אלה. החברה אינה מתחייבת לשבץ ללינה מטייל שנרשם כבודד עם מטייל שאינו מעשן, גם אם תתבקש לעשות כן.

 

לנוסע בטיולינו

הנוסע חייב למלא אחר כל הדרישות הרשויות המוסמכות המוטלות לצורך ביצוע הטיול והוצאתו לפועל, להמציא את מסמכי הכניסה, היציאה וכל המסמכים הדרושים לצורך כך לרבות אשרות מתאימות . כמו כן חייב הנוסע להתייצב בשדה התעופה בזמן שנקבע ע"י המארגנים, על מנת להשלים את סידורי היציאה. המארגן לא יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לנוסע  אם לא עמד בהתחייבויותיו לעיל או אם כניסתו למדינה כלשהי לא הותרה מכל סיבה שהיא. בכל מקרה של ביטול או שינוי הטיול הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדינות הממשלות של ארצות היעד או מסיבות שאינן קשורות בחברת סנטר נסיעות – בע"מ, אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכות בכך.

 

מפגש הקבוצה

פרטים מעודכנים, מידע וסקירה כללית על מסלול הטיול יינתנו למטיילים במפגש הקבוצה אשר ייערך לפני יציאת אותם טיולים הדרושים הכנה יסודית לדעתנו. אנו ממליצים לא להעדר ממפגש הקבוצה ובכל מקרה של היעדרות לא תהיה החברה אחראית להעביר לנוסע את המידע שהועבר בפגישה. במקרים בהם אין מפגש קבוצה יועבר המידע בדרך אחרת.

 

לסיכום

טיולים ואירועים המתוארים בחוברת זו מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש כי הם ניתנים לשינוי על ידי "סנטר נסיעות בע"מ שיווק ישיר לתיירות" בע"מ או הבאים מכוחם ("המארגנים"). כל זאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי של המארגנים לרווחת הנוסע ובהתאם לנסיבות. שינויים כאמור כוללים שינויים ב: תאריכים, אופן הביצוע, ביצוע חלקי, אי ביצוע פרטי התוכנית, ארגון אירועים חלופיים, או כאלו אשר אינם כלולים בתוכניות וכיוצא באלה.

 

חילוקי דעות

פירוט תוכניות הטיולים והאירועים מהווה מידע ותוכנית מסגרת בקשר למסלול הטיול, אתרי הביקור, סוגי הבילוי, האפשרויות, היעדים המתוכננים לביצועם, כשכל אלו כפופים לשינויים אפשריים, על הנוסע מוטל החובה לדאוג ולוודא קבלת אישורי כניסה ("ויזות") לארצות הדורשות אישורים כאלה, וזאת בהתאם לארצות הביקור במסלול הטיול. אין המארגנים אחראים למידע שאינו נמסר על ידיהם בכתב הסותר את האמור בהודעה זו. מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר יש לנסוע, כנגד המארגנים תועבר בהתאם להסכמת הצדדים בכתב להכרעת בורר מוסכם בין הנוסע למארגנים. באם ימונה הבורר יהא קשור לתנאים, למידע ולפירוט הטיולים שבחוברת זו ולהוראות חוק הבוררות. בהעדר הסכמה לגבי אישיות הבורר, יקבע הבורר על ידי בית משפט. סמכות שיפוט בכל הנוגע ליחסי הנוסע והמארגנים, תהא לבית המשפט בתל אביב-יפו ולבית משפט זה בלבד. עצם הרשמתו לטיול כל שהוא, או תשלום מקדמה, או השתתפות בטיול מהווה הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע שבחוברת זו.

 

תקנון דמי ביטול

חברת סנטר נסיעות שומרת לעצמה את הזכות  לבטל טיול / חופשה עד 10 ימים לפני מועד היציאה ללא שום התחייבות מצידה.

נוסעים המבטלים את נסיעתם:

  • דמי הביטול ייגבו בכל מקרה ומכל סיבה שהיא לרבות אשפוז ועל כן מומלץ לנוסעים לבטח עצמם בנוסף לביטוח הרפואי גם בביטוח דמי ביטול ( דרך הביטוח הרפואי ) שתקף חודש לפני היציאה.
  • במקרה של החזר כספי ללקוח עקב ביטול ההשתתפות בטיול ע"י הנוסע באמצעות פקס בלבד, יזוכה הנוסע בשקלים בלבד ולפי שער יציג המפורסם ביום הזיכוי.
  • במקרה של החזר כספי ללקוח עקב ביטול ההשתתפות בטיול ע"י החברה. יזוכה הנוסע בשקלים בלבד ולפי שער מזומן גבוה המפורסם ביום הזיכוי.

הצהרת הנוסעים

אני הח"מ מאשר ל א.מ.סנטר נסיעות בע"מ ו/או טיולי מילניום בע"מ, לחייב את כרטיס האשראי הנ"ל בהוראה טלפונית וידוע לי כי הצהרה זו בחתימת ידי מהווה התחייבות ואישור לסכום אשר יגבה בפעולה זאת לפי שער מזומן גבוה המפורסם ביום החיוב., כמו כן הובא לידיעתי, כי במידה ותחול תוספת בהיטל הדלק ( על המחיר שפורסם במסלול הטיול ) ע"י חברת התעופה עד ליום היציאה, אהיה חייב לשלם תוספת זו לפני קבלת כרטיס הטיסה.